ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2014

ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ

ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಮೋಡಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರ ತಳೆದು ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿನದನು ಮಸುಕಾಗಿಸಿದೆ