ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 27, 2009

ನನ್ನ ನೆರಳು...

ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲಿ
ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಾಳ ಪುಟಗಳಲಿ

ನೋಡಿದೆ ಹಲಜನರ
ಬೆರೆತೆ ಕೆಲವರೊಡನೆ
ಎಲ್ಲರ ಅರಿತೇ, ಎಂದರಿತೆ

ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೀರಿ
ತಲೆಕೆಳ ಮಾಡಿ

ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಓಡಿದರು

ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ
ನಾನೋಬ್ಬಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ನೀನೂ ಇದ್ದೇ, ಹಿಂದೆಯೇ
ನನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ