ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2011

ನೀನು....

ಏನೂ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಯದಾಗ, ಏನೂ ಹೇಳಲೂ ತೋಚದಾಗ
ಕಣ್ಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತೆ....
ನನ್ನಂತರಾಳದಾಲಿ ಸುಳಿದಾಡಿದ ನೀನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದು ನಿಂತೆ!!

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: