ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 19, 2009

ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡಲಲಿ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಈ ಸೂರ್ಯ,
ಅಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಕಾಡು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂ ಕೂ
ಇವಕ್ಕಾರು ಕಲಿಸಿದರೀ ಸಂಗೀತ??

ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಲಿದಾಡುವ ಗಿಡ ಮರಗಳು
ನಡುವೆ ಹರಿವ ನದಿಯ ಝುಳು ಝುಳು
ಇವಕ್ಕಾರು ಕಲಿಸಿದರೀ ಸಂಗೀತ??

ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ರವಿಯ ಮರೆ ಮಾಡಿಸುವೀ ಮೋಡಗಳ ರಾಶಿ
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ವರುಣ ಧರ ಧರ
ಇವಕ್ಕಾರು ಕಲಿಸಿದರೀ ಸಂಗೀತ??

ಎಲ್ಲಿದ್ದವಿವೂ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು?
ಇಂದು ಏಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದರಿತೆ ನಾನೀಗ,
ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಲು ಕಲಿತೆ, ಇವರ ಸಂಗೀತದಲಿ ನಾ ಬೆರೆತೆ

ಮರೆತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯ ಕಂತೆ,
ಹೋದ ಜನ್ಮದಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆನಂತೆ,
ಮರು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡಲಲಿ ಬದುಕಿ ಸಾಯುವಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರೂ ನಾನೇಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತೆ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ