ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 29, 2009

ಮಳೆ

ಮಳೆ ಸುರಿಸದ ಮೋಡಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ

ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು,
ಮಳೆಯ ಬರುವಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ!!

ಈ ವರುಣನೋ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆಡುವ ಗಂಡಿನಂತೆ
ಕಾಲವಿನ್ನು ಕೂಡಿಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತೆ, ಮೋಡಗಳೊಡನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು
ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಹೊರಟೆ ಹೋಗುವ!!!!

ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವನೋ ತಿಳಿಯಳು ಭುವಿ...
ನೀರ ಹನಿಯ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಮುದ್ದಿಸಿ, ಬಯಕೆ ತೀರಿಸಿ... ಹೋಗುವ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆನೆಂದು

ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆ ಸುಮಧುರ ಮಿಲನಕ್ಕೆ,
ಅವನಿಂದ ರಮಿಸಲ್ಪದಳು ಕಾಯುತಿದ್ದಾಳೆ ಈಗಲು...!!!
ಬರುವನೇ ವರುಣ??

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: