ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 8, 2009

ಹನಿಗವನ

ಬರಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲವಿದು
ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಎದುರಿಗಿಡಿವ ಕನ್ನಡಿಯಿದು||
ಬರಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಇವು
ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳ ಅರಿತು ನಡೆವ ಬಂಡಿಯು||

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: