ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2011

time pass

ಬೇಡವಾಗಿದೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆರವು?
ಕಾಣದ ದೂರದ ತೀರವ ಹುಡುಕುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ, ನಾವೇಕೆ ಭಿನ್ನರಲಿ ವಿಭಿನ್ನರು??
ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇರದ ಏಕಾಂಗಿತನದ ಯಾದಿಯಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದೆನ ಏನೇನೋ?
ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕದ್ದು , ಭಾವನೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ಅಗಾಧ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಯಕೆಯಲಿ?

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: